TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẬN 1
- Địa chỉ : 14 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
- Số điện thoại : 08.38225561 - 08.38273040
- Fax :
- Email : ttcntt.q1@tphcm.gov.vn
- WebSite : www.ttcnttq1.gov.vn
* Thông tin của khách hàng
- Tên cá nhân/Tổ chức : (*)
- Địa chỉ : (*)
- Số điện thoại : (*)
- Email :
- Nội dung : (*)
Câu hỏi bảo vệ:    3+1= (*)
(*):Nội dung bắt buộc